gbvy[W

HRO
SPO@@P
SPR@@Q
SQO@@R
SQV@@S
TPO@@T
TPW@@U
TQT@@V
U@P@@W
U@W@@X
UPT@@10
UQQ@@PP
UQX@@PQ
VPR@@PR

HQX
S@V@@P
SPO@@Q
SPV@@R
SQT@@S
T@W@@U
TPU@@V
TQQ@@W
TRO@@X
U@Q@@10
U@X@@11
UPU@@12
UQR@@13
URO@@14
V@V@@15
VPS@@16
VQO@@17

X@P@@18
X@W@@19
XPT@@20
XQX@@21
POT@@22
POPR@23
POQO@24
POQV@25
PPPO@26
PPPV@27
PQ@W@29
PQPT@30
PQQQ@31

P@PQ@32
P@QQ@33
P@QX@34
Q@@Q@35
Q@@X@36
Q@QR@37
R@@Q@38
R@@X@39
R@PU@40
R@QR@41