Kochi Prefectural Shimanto High School

高知県立四万十高等学校

ソフトボール部

2018年度

 

 

 

 

 

 

 

 

  総合体育大会(5月19日)   四万十 0 - 2 佐川 

 

  

春季大会(4月21日)   四万十 0 - 4 高知工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幡多支部体育大会(4月30日) 優勝   四万十 11 - 9 幡多農 

          四万十 4 - 3 宿毛工業